Status på IATA’s NDC (New Distribution Capability) | juni 2017

IATA Business Travel Summit 2017 (#IBTS17) blev afholdt i Geneve fra den 30. – 31. maj 2017.

Fra DBTA deltog Jens Liltorp fra LEO Pharma, der også er formand for Travel Manager Advisory Group (TMAG), som IATA har en løbende dialog med omkring udviklingen af NDC.

Herudover var DBTA repræsenteret af Mette Bank og Anders Nesager-Bech fra LEGO samt undertegnede.

Du kan få en opdatering og en status på NDC via dette blog indlæg fra DBTA: LINK.

Anne Mette
Juni 2017

SDWK0072