FERRING A/S

Som medlem af DBTA får jeg nyttigt indblik i rejsebranchen og alle aktørerne på dette marked. Da rejsebranchen blot er en af mange brancher jeg gennem mit arbejde stifter bekendtskab med, giver mit medlemskab på enkelt vis et dybdegående indblik. Gennem møder og arrangementer får jeg mulighed for, på uformel vis, at udveksle ideer med såvel leverandører som de, der sidder i samme position som jeg selv. Herigennem får jeg input til mit arbejde og andre synsvinkler jeg kan drage nytte af, for at skabe værdi for den virksomhed jeg er ansat i.

 Med mit medlemskab får jeg ikke blot en mulighed for at holde fingeren på pulsen med tendenserne i branchen, jeg får også et uvurderligt netværk, der giver mig mulighed for at komme i kontakt med nøglepersoner indenfor mange andre områder. Som indkøbschef finder jeg det nyttigt at kunne bidrage til at mine kollegaer kan udveksle ideer med tilsvarende kolleger i andre firmaer og her drager jeg stor nytte af DBTA. Da “rejse folket” er centralt placeret i virksomheden, ved de, hvem der kan kontaktes. Således oplever jeg at jeg får andet og meget mere en rejsebranchen “forærende” ved mit medlemskab af DBTA.

 Gitte Simonsen,  FERRING A/S