DBTAs retningslinjer for sponsorsamarbejde

Retningslinjer for sponsor samarbejde mellem DBTA og virksomheder

 

Sponsering

Ved sponsering i DBTA regi forstås en fordelagtig og forpligtende samarbejdsaftale mellem en virksomhed og DBTA. Dette kan f.eks. være sponsering ved arrangementer og events, hvor virksomheder nævnes ved navn på materialet eller som guld eller sølvsponsor på ét års aftaler.

En sponsor aftale skal være til fordel for begge parter og skal godkendes af DBTAs bestyrelse.

Etiske regler for samarbejdet med virksomheder:

 • DBTA indgår gerne aftale med relevante virksomheder omkring sponsering
 • Der er principielt ingen områder af DBTA’s virke, der ikke kan sponseres
 • DBTA’ bestyrelse har ansvaret for at godkende alle sponsorater, der som minimum skal udformes under hensyntagen til nedenstående:
  • Aftaler om sponsorstøtte skal være skriftlige og indeholde specifikation af støttens størrelse, hvad den skal bruges til og for hvilket arrangement eller perioden sponsorstøtten gælder
  • Aftalerne må ikke stille betingelser for foreningens daglige arbejde og interessepolitiske standpunkter
  • Der må ikke stilles betingelser om favorisering af specifikke produkter
  • DBTA kan altid samarbejde med flere firmaer også inden for det samme område (Eksempelvis ved events og konferencer). Det vil sige, at der normalt ikke indgås aftaler om eneret
  • I det specifikke forhold kan der være krav om eneret. Hvis sponsor kræver at være ”ene sponsor”, skal det fremgå af aftalen – og DBTA’s bestyrelse tager stilling til dette fra tilfælde til tilfælde
  • Aftaler om guld- og sølvsponsorater har faste kontrakter og her tilstræber DBTA, at der kun er én leverandør indenfor hvert område (ét flyselskab, ét biludledningsselskab etc.)
  • Sponsor skal forpligtige sig til kun at omtale støtten til DBTA som ”NN har støttet XX projekt i DBTA med YY kr.”. Der må altså ikke skrives ”– i samarbejde med DBTA”, eller at dette og hint er ”– godkendt/anbefalet af DBTA-foreningen” – medmindre formuleringerne er godkendt af DBTA’s bestyrelse på forhånd
  • DBTA alene beslutter, hvordan sponsoratet annonceres.
  • Virksomheder, der ønsker at indgå i en sponsor aftale forpligter sig til at informere DBTA’s bestyrelse om alle forhold, der kan influere på DBTA’s image på kort og lang sigt.