Hvad synes medlemmerne?

FERRING A/S

Som medlem af DBTA får jeg nyttigt indblik i rejsebranchen og alle aktørerne på dette marked. Da rejsebranchen blot er en af mange brancher jeg gennem mit arbejde stifter bekendtskab med, giver mit medlemskab på enkelt vis et dybdegående indblik. Gennem møder og arrangementer får jeg mulighed for, på uformel vis, at udveksle ideer med såvel leverandører som de, der sidder i samme position som jeg selv. Herigennem får jeg input til mit arbejde og andre synsvinkler jeg kan drage nytte af, for at skabe værdi for den virksomhed jeg er ansat i.

Med mit medlemskab får jeg ikke blot en mulighed for at holde fingeren på pulsen med tendenserne i branchen, jeg får også et uvurderligt netværk, der giver mig mulighed for at komme i kontakt med nøglepersoner indenfor mange andre områder. Som indkøbschef finder jeg det nyttigt at kunne bidrage til at mine kollegaer kan udveksle ideer med tilsvarende kolleger i andre firmaer og her drager jeg stor nytte af DBTA. Da “rejse folket” er centralt placeret i virksomheden, ved de, hvem der kan kontaktes. Således oplever jeg at jeg får andet og meget mere en rejsebranchen “forærende” ved mit medlemskab af DBTA.

Gitte Simonsen, FERRING A/S

LEGO System A/S

Det at være medlem af DBTA giver i særdeleshed værdi i form af mulighed for videns deling og netværk med andre TMér.

DBTA er i branchen kendt som en seriøs sparringspartner, og vi har gennem denne sammenslutning mulighed for at påvirke industrien.

DBTA medlemsmøder og års konference er med til at sikre viden om, hvad der rører sig, og er en god lejlighed til at blive opdateret på nye produkter, leverandører og tiltag i branchen.

Udover dette har vi også haft glæde af de ”surveys” som er foretaget i DBTA regi.

Mette Bank, LEGO System A/S

COWI

Som medlem af DBTA giver det mig mulighed for at deltage i faglige netværksmøder med både leverandører og trendsættere indenfor corporate travel. Det har stor værdi for mit daglige arbejde at kunne følge med i hvad der rør sig indenfor mange områder af corporate travel.

Desuden giver medlemskabet mig mulighed for sparring og dele best practice med andre travel- og procurement managers. DBTAs internationale medlemskab har også givet mig mulighed for at deltage i internationale konferencer, som er en rigtig god måde til at udvide det internationale netværk.

Dorte Kjøller Holm, COWI