Hvad koster det?

Pris for medlemskab af DBTA i 2022:

DKK kr. 8.500 plus moms for et kalenderår

  • Kontingentet betales 1 gang årligt og faktureres i januar
  • Hvis indmeldelse sker i løbet af året, opkræves kontingent for det resterende antal kvartaler
  • Udmeldelse skal ske skriftligt og kan kun ske til 31. december. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke

Kontingentet giver gratis adgang til alle DBTA’s egne møder for medlemmet eller substitut. Du kan læse mere HER.

Bliv gæst eller opnå prøvemedlemskab hvis du er travel manager, rejseindkøber eller rejseansvarlig i en virksomhed!

Hvis du vil mere om DBTA inden du melder dig ind, kan du blive inviteret med som gæst til et af DBTA’s egne arrangementer. Endvidere tilbyder DBTA også et prøvemedlemskab til nye buyer medlemmer (Travel & Meeting Buyers). Kontakt sekretariatet for nærmere information.

Guld – og sølvsponsorater

Travel & Meeting Suppliers / leverandører kan tegne GULD – og SØLV sponsorater. Sponsoraterne giver mulighed for et banner på DBTA’s hjemmeside, samt stor synlighed i foreningen ved arrangementer, på nyhedsbreve osv.

Læs mere om mulighederne HER og kontakt altid gerne sekretariatet for yderligere oplysninger om sponsorater.